Méně emisí s biometanem

Přinášíme řešení a možnost přispět ke snížení emisí CO2.

Zprostředkováváme nákup a dodávky udržitelného biometanu.

Proč biometan?

Biometan je vyčištěný bioplyn obsahující alespoň 95 % metanu. Má srovnatelné vlastnosti  se zemním plynem.

Biometan může představovat alternativu zemního plynu ve všech sférách využití. Místo zemního plynu jej lze nasadit bez nutnosti úprav technologií nebo jakýchkoliv dalších investic.

Biometan má v rámci běžných biopaliv nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie ve svém životním cyklu.

Biometan  je možné  vyrábět kontinuálně bez závislosti na počasí.

Vyprodukovaný biometan je navíc možné uložit a skladovat. Právě tento akumulační potenciál zvyšuje možnosti obnovitelných zdrojů jako celku – biometan může být ideálním doplňkem k solárním nebo větrným elektrárnám.

Biometan je palivo budoucnosti.

metan

Ekologická stopa společnosti má přímý vliv na konkurenceschopnost a vnímání zákazníky. Využívání bioplynu místo zemního plynu je jedním z možných řešení a v dnešní době je to aktuálnější než kdy jindy. Výhodou je snížení množství CO2 unikajícího do atmosféry. Ve srovnání s primárním zemním plynem je bioplyn jednoznačně udržitelnější variantou. Bioplyn má i další dodatečné výhody – odstranění hojných zásob zbytků z lidské činnosti, zbytků živočišného původu a potravinových odpadů. Bioplyn si v posledních letech získal oblibu a je považován za ekologické palivo, které může nahradit klasický zemní plyn.

Bioplyn lze modernizovat tak, aby nahradil vytěžený zemní plyn a používal se jako palivo pro výrobu elektřiny, pozemní dopravu a komerční a obytné budovy. Bioplyn je dnes udržitelnějším řešením než tradiční zemní plyn, měli bychom jej považovat za důležité palivo na cestě ke snižování emisí CO2.

Služby

Nabídka zprostředkování nákupu a prodeje biometanu

Zajištění procesů pro možnost obchodování s biometanem

Zajištění procesu souvisejících s emisními povinnostmi

Máte zájem o spolupráci?

Kontakty

Zelený plyn s.r.o.
IČO: 11767162
Platnéřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1